SPECIAL FX KURSER

Pyrotekniker Kurs!!

 

Grundkurs:

Kursen vänder sig till den som vill lära sig om pyroteknik

Kursens innehåll: Lära sig inhämta baskunskaper när det gäller

aktuell lagstiftning och målet är att kurs deltagaren ska själv

kunna göra en ansökan.Samt vara medveten om risker och hantering.

Kursen kommer att beröra dessa ämnen:

 

# Rökläggningsövning                           # Rikoschetter

# Krevadmarkering                               # Skjutning med bensin

# SÄK-Övningar                                  # Vapen

# Konskjutning                                     # Lagstiftning

# Metallgnistor                                      # Inomhuspjäser

# Kroppsträffar                                     # Tillståndsansökan

# Gasoleldar                                         # Liten kroppsbrand

 

 

Fortsättningskurs 2: (Datum ej fastställt)

 

Kursen vänder sig till användandet av utomhusfyrverkerier.

Kursens innehåller: Lära sig att planera ett litet större fyrverkeri

Laddning av lös fyrverkerier samt kopplingar i mellan med fördröjning.

Kursen kommer att beröra dessa ämnen:

 

# Klotbomber                                       # Ordningslagen

# Mörsare                                            # Drivladdningar

# Snabbstubin                                       # Elektrisk avfyrning

# Skyddsutrustning                               # Riktningar

# Vindavdrift                                        # Kopplingsövningar

# Avfyrning

 

 

Fortsättningskurs 3: ( Datum ej fastställt)

 

Kursen kommer att behandla special effekter med vätskor.

Lära sig rigga gasoleldar, Samt andra pyrotekniska vätskor.

Kursen kommer att beröra dessa ämnen:

 

# Lagar & bestämmelser

# Gasolhantering

# Skjutning av större mängd vätskor

# Fördjupning i tidigare delar

 

 

För mer info, eller anmälan : stuntlundgren@gmail.com